การทำการตลาดและโฆษณาออนไลน์2

บรรยากาศคอร์สเรียน การทำการตลาดและโฆษณาออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน สกลนคร

ภาพบรรยากาศคอร์สเรียน การทำการตลาดและโฆษณาออนไลน์ จัดโดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อวันที่ 7-8 พฤษจิกายน 2563

การทำการตลาดและโฆษณาออนไลน์ ปก
ชัชวาลย์
สอนการตลาด

หลักสูตร การตลาดดิจิตอล เพื่อการเจริญเติบโตของชุมชนเกษตร ในยุค covid 19 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ สนันสนุนโดยงบโดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยเนื้อหาการสอนจัดทำและสอนโดย อาจารย์ชัชวาลย์ ทอดทอง บรรยากาศเป็นกันเอง เต็มไปด้วยความรู้ สนุกสนาน

ต้องขอขอบคุณผู้บริการและผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ให้เกียรติทางอาจารย์ไปมอบความรู้จนถึงที่