ผลงานสอน เขียนแอพเบื้อต้นด้วย ionic

ผลงานการออกสอนคอร์สเรียน พื้นฐานเขียนแอพ ด้วยการใช้ ionic หลังจากที่ได้เริ่มออกไปสอนตามสถาบันต่างๆ ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี ในสถาบันการศึกษา ทำให้ปลายปี 2018 ได้ มีสถาบันการศึกษาที่ผ่านการเรียนจากคอร์สของเรา 21 สถาบัน มีนักศึกษาได้รับความรู้ ทั้งสิ้น 1500 คน ถือเป็นความภาคภูมิจากเรา ทีมงาน 3 mee devper