ประกาศ รับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์

เนื่องด้วย บริษัท มีให้กรุ๊ป จำกัด ให้บริการรับทำการตลาดออนไลน์ รับทำเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม รับทำเว็บแอพพลิเคชั่น และมีธุรกิจอื่นๆในสายงานดิจิตอล
 
มีนโนบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสายงานที่ได้ศึกษาเรียนรู้
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
และเพื่อเป็นการรณรงค์เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการฝึกประสบการณ์ในพื้นที่ที่ตนอาศัยหรือศึกษาอยู่
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว
ทางบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่ง ช่างภาพและตัดต่อ จำนวน 2 อัตรา
2.ตำแหน่ง กราฟฟิกดีไซน์ จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่ง แอดมิน จำนวน 2 อัตรา
4.ตำแหน่ง ฝ่ายขาย จำนวน 2 อัตรา

สวัสดิการที่จะได้รับระหว่างฝึกประสบการณ์

บริษัท มีให้กรุ๊ป จำกัด 168/136 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ช่องทางติดต่อกลับ
เบอร์โทรศัพท์ 0902674007 คุณนุ้ย
E-mail : [email protected] คุณน้อง (เรขา)
เพจ https://www.facebook.com/meehaigroup/